Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi

Số điện thoại

0965774455
0906455399
0974470089
0924477599
0346666609

Địa chỉ

77 đường Thống Nhất, Phường Ia Kring, Thành phaố Pleiku, Gia Lai

Email

camerabaotrom@gmail.com